Zabawa z seniorami w Miejskim Centrum Kultury

dzien seniora

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwo się starzeje i seniorów w naszym otoczeniu przybywa. Wraz z rozwojem świadomości ludzi w aspekcie zdrowia, długość życia się wydłuża, a co za tym idzie seniorzy przez długi czas pozostają aktywni i chętnie uczestniczą w zajęciach, ale także udzielają się w życiu społecznym, oraz niejednokrotnie zawodowym. Organizując, przez Miejskie Centrum Kultury dzień seniora, lokalne władze dbają i troszczą się o mieszkańców danego regionu.

Zajęcia dla seniorów w Miejskim Centrum Kultury

Chcąc przeciwdziałać wykluczeniu i osamotnieniu ludzi w podeszłym wieku  Miejskie Centrum Kultury oferuje zajęcia dla seniorów, które mają za zadanie  poprawić sprawność manualną, umysłową, ale także w sposób ciekawy i interesujący wypełnić wolny czas seniorów w sposób aktywny i zajmujący. Niewątpliwie do takich zajęć należy zaliczyć wszelkie warsztaty artystyczne takie jak malarstwo, garncarstwo, czy hafciarstwo.

Jak spędzić czas z seniorami w Miejskim Centrum Kultury?

Dzień seniora, to idealny czas, aby spędzić go właśnie z seniorami i przedstawić im bogatą ofertę teatralną kinową, czy muzealną. Ciekawa historia danej miejscowości połączona ze wspomnieniami najstarszych mieszkańców, może być jednym z przykładów na to jak spędzić czas z seniorami w Miejskim Centrum Kultury. Interesującym motywem spędzenia czasu seniorami, może być edukacja informatyczna, poprzez rozbudzanie ciekawości świata u seniorów,  poprzez zainteresowanie seniorów nowościami technologicznymi takim jak komputer czy laptop.

Spotkanie z seniorami w Miejskim Centrum Kultury

Warsztaty czy zajęcia  terapeutyczne, nie są okazją do zorganizowania i przygotowania przez Miejskie Centrum Kultury- dnia seniora.  Dlatego zorganizowanie takiego wydarzenia w połączeniu ze słodkim poczęstunkiem, czy potańcówką, bez wątpienia sprawiają wielką przyjemność nestorom naszej społeczności. Dodatkowo, takie spotkanie uświetnione przez występ artystyczny zainteresuje i zgromadzi wiele osób w podeszłym wieku.